Coolmenus example - CoolMenus3 DHTML script made by Thomas Brattli from DHTMLCentral.com. Visit for more great scripts.


(c) Paruck 2016Nieuwe pagina 1Schoolreglement 2019-2020


Download HIER het schoolreglement van het Sint-Karelinstituut (Paruckschool en Sint-Karelschool), versie september 2019.

De bijlages kan u hier downloaden:
- BIJLAGE 1: PERSONEELSFORMATIE
- BIJLAGE 2: VAKANTIEDAGEN 2019-2020
- BIJLAGE 3: GOEDKEURING REGLEMENT
- BIJLAGE 4: INFO ONDERWIJSREGELGEVING

Schoolreglement 2019-2020


Coolmenus example - CoolMenus3 DHTML script made by Thomas Brattli from DHTMLCentral.com. Visit for more great scripts.


(c) Sint-Karel 2012