Coolmenus example - CoolMenus3 DHTML script made by Thomas Brattli from DHTMLCentral.com. Visit for more great scripts.


(c) Paruck 2016Nieuwe pagina 1Schoolreglement 2021-2022


Download HIER het schoolreglement van het Sint-Karelinstituut (Paruckschool en Sint-Karelschool), versie september 2021.

De bijlages kan u hier downloaden:
- BIJLAGE 1: Praktische organisatie van de school en personeelsformatie
- BIJLAGE 2: Vakantiedagen 2021-2022
- BIJLAGE 3: Goedkeuring van het opvoedingsproject en het schoolreglement
- BIJLAGE 4: informatiebrochure onderwijsregelgeving
- BIJLAGE 5: Engagementsverklaring van het Katholiek Onderwijs

Schoolreglement 2021-2022


Coolmenus example - CoolMenus3 DHTML script made by Thomas Brattli from DHTMLCentral.com. Visit for more great scripts.


(c) Sint-Karel 2012